Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Konkavno i konveksno zrcalo

U interaktivnom apletu možete mijenjati položaj i visinu predmeta pomoću točke A. Ako točku pomaknete desno od zrcalo iz konkavnog prelazi u konveksno. Pomicanjem točke S mijenjate polumjer zakrivljenosti zrcala. Svaku vašu intervenciju ova simulacija prati izračunom brojčanih parametara zrcala, predmeta i slike u tekstu ispod. Promatrajte položaj i karakteristike slike B zavisno o položaju predmeta. Virtualna slika prikazana je iscrtkanom strelicom.