La recta d'Euler

  • El baricentre és el punt d'intersecció de les medianes d'un triangle
  • Una mediana és una recta que passa per un vèrtex i pel punt mitjà del costat oposat
  • L'ortocentre és el punt d'intersecció de les altures d'un triangle
  • Una altura és una recta que passa per un vèrtex i és perpendicular al costat oposat
  • El circumcentre és el punt d'intersecció de les mediatrius d'un triangle
  • Una mediatriu és una recta perpendicular a un costat pel seu punt mitjà
Aquest tres punts es troben alineats i la recta que comparteixen s'anomena recta d'Euler.

Quins punts es poden trobar fora del triangle?

Marqueu on calgui
  • A
  • B
  • C
Comprova la meva reposta (3)

Quina relació hi ha entre la distància del baricentre a un vèrtex i la distància al costat oposat?

Poden coincidir els tres centres? En quin cas?