הגדרת האינטגרל המסוים

Author:
Igal.Sapir

הגדרה שבתחילה נראית שרירותית

מגדירים את האינטגרל המסוים כהפרש של הפונקציה הקדומה בשתי נקודות שונות:   כאשר 

תכונה המאחדת את המשפחה

בגלל ההגדרה ניתן לראות שלמרות שהאינטגרל המסוים הוא משפחה של פונקציות הנבדלות זו מזו על ידי קבוע האינטגרציה, לכולן יהיה אותו האינטגרל המסוים.