Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Skapa ljud från summan av två sinusfunktioner

Undersök hur summan av sinusfunktionerna och beror på deras amplitud och frekvens. Välj spela för att lyssna på det ljud som summan av dessa funktioner skapar.