Grafen till en cosinusfunktion

Författare/skapare:
Mårten hultgren
I denna övning skall du undersöka hur konstanterna A, B, C och D påverkar grafen till en cosinusfunktion. Börja med konstanterna A och B genom att bocka i rutan för dessa konstanter. När du är klar med A och B bockar du ur denna ruta och bockar sedan i rutan för C och D. Sammanfatta dina slutsatser och försök även förklara varför konstanterna påverkar som de gör. Funktionen är skriven på formen: f(x) = Acos(Bx) och f(x)= cos(x+C) +D