Побудова перерізу

Автор:
Катерина
Користуючись рисунком, на якому зображено куб ABCDA1B1C1D1, побудуйте пряму перетину площини DNM з площиною A1B1C1, якщо точки M і N - середини ребер A1B1 та CC1 відповідно. Побудова здійснена за три кроки. Ктоки 4-6 допомагають добудувати переріз.