Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

vereenvoudigen van vierkantswortels (2)

Een wortelvorm noteer je met een zo klein mogelijk grondtal. Bij het vereenvoudigen gebruik je de rekenregels voor wortels en machten. Bij grote getallen ontbind je eerst in priemfactoren. Daarna schrijf je de wortelvorm zo eenvoudig mogelijk.