Integral diferencialne enačbe

Avtor:
Hana
Poglavje:
Enačbe
Pogledali bomo, koliko rešitev ima lahko neka diferencialna enačba. Spoznali bomo, da lahko ima tri tipologije rešitev, in sicer: - splošno rešitev - partikularno rešitev (nekateri jo poznajo kot rešitev Cauchyjevega problema) - robno rešitev