Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Okrąg opisany na trójkącie ostrokątnym

Aby opisać okrąg na dowolnym trójkącie, symetralne trzech jego boków muszą przeciąć się w jednym punkcie. Promień okręgu to odcinek łączący punkt przecięcia się symetralnych boków trójkąta z jego dowolnym wierzchołkiem. Środek okręgu opisanego na trójkącie ostrokątnym leży wewnątrz trójkąta, na trójkącie prostokątnym - na boku, a na trójkącie rozwartokątnym - poza trójkątem. Na każdym trójkącie można opisać okrąg.