Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Funkcje uwikłane

Materiał przybliża pojęcie funkcji uwikłanej. Dane jest równanie . Wokół każdego punktu poza (0,0) na zbiorze rozwiązań, można wyznaczyć jednoznacznie zmienną y jako funkcję zmiennej x lub odwrotnie. W punkcie (0,0) zbiór rozwiązań ,,się rozgałęzia" i jest to jedyny punkt na zbiorze rozwiązań, gdzie .