Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Trix side 32

Opgave 37

Du skal konstruerer en Grundform. Derefter skal denne Grundform i de 3 vinduer herunder spejles, drejes og parelleforskydes.
Image

Spejling af mønstre

Paraelle af mønstre

Drejning af mønstre