Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Vysvetlenie vety Ssu o zhodnosti trojuholníkov

Dané sú úsečky KL a MN dĺžok f a g a uhol alfa. Konštrukcia zobrazuje trojuholník ABC, v ktorom úsečka AB má dĺžku f, úsečka AC má dĺžku g a uhol pri vrchole B má veľkosť rovnakú ako uhol OPQ. Pohybujte bodmi L,N,Q. Ak je úsečka KL dlhšia ako úsečka MN, úloha môže mať 0-2 riešenia, pričom pri dvoch riešeniach trojuholníky ABC1 a ABC2 nie sú zhodné. Ak je úsečka KL kratšia ako úsečka MN, úloha má 0 alebo 1 riešenie, ale nikdy nie 2. Preto je vo vete Ssu dôležité, že daný uhol je oproti dlhšej strane.