Funcions de segon grau

Autor:
Mikel

Activa a la finestra esquerra els punts lliscants "a" i "c" per tal que surtin a la finestra gràfica.

Quin és el significat del coeficient "a" a la paràbola?

Quin és el significat del coeficient "b"?

Què fa el coeficient "c" a la paràbola?

Què representen els punts de tall de la paràbola amb l'eix de les abcisses?

Com es pot trobar el vèrtex de la paràbola?