Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Saftevand - Hvornår kan du fylde saft i?

Forsøg på forklaring elever måske kan forstå :/

Når man hælder blandet saft ud, forsvinder der vand hver gang. Mængden af vand er fra starten af 1 liter. Det kan laves som en funktion over den faldende mængde af vand, når man hælder blandet saft ud:  Vi ved også, at mængden af vand i det nye blandingsforhold skal være 0,8 liter. Derfor skal vi have markeret, hvornår vandindholdet når denne mængde. Det er her gjort via (0, 0.8) i inputfeltet fulgt af Toolbar Image og Toolbar Image Efter at have fjernet 0,04 liter er vandindholdet det ønskede, og der kan tilføres saft.