Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Monotonia i derivada

Podeu escollir la funció que vulgeu analitzar. Tot seguit, podeu moure el punt i observar la relació que hi ha entre el signe de la recta tangent i la monotonia de la funció (creixent o decreixent). I observa què passa quan el pendent és zero.