Comparació entre interès simple i compost

Autor:
Arnau Pou
Utilitza el següent full de càlcul per fer el còmput dels interessos que guanyaràs cada any (fins a 10 anys) amb un dipòsit bancari al 3,5% d'interès compost anual, si el capital inicial és de 30 000 €. Utilitza'l també per calcular què guanyaries si el dipòsit fos a un interès simple.
A continuació, utilitza l'eina Toolbar Image "Anàlisis de regressió bivariant" per representar a la finestra gràfica l'evoució dels interessos en funció del temps, tant per a un interès compost com per a un interès simple. Finalment, troba les funcions que s'ajusten més bé dels diferents "models de regressió".

Amb quin dels dos tipus d'interès (compost o simple) obtinc més beneficis?