Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Estudi d'una funció

Autor:
Dolors

1. Funció contínua.

La velocitat d'un motorista varia segons indica la gràfica a)Digues els trams on la funció creix. b) Digues els trams on la funció decreix. c) Troba els màxims absoluts i relatius. d) Quins són els mínims absoluts i relatius. e) És una funció contínua?
Image

Escriu la teva resposta a les preguntes anteriors

2. Funció discontínua, definida a trossos.

a) Què passa quan el valor de la x és més petit que -2? b) Què passa quan el valor de la x és entre -2 i 3? c) Què passa quan el valor de la x és més gran que 3? d) Quins són els seus punts de tall?
Image

Escriu la teva resposta a les preguntes anteriors

3. Interpretació d'una funció

La funció següent representa el desplaçament d'un cotxe, és a dir, la relació entre el temps i la distància que recorre.
Image

Completa el text. Torna escriure el text, omplint els espais buits.

El cotxe s'atura al cap de__________ segons, en aquest moment ha recorregut una distància de _________metres, està aturat_____________segon. En total al cap de _____________segons des del moment que ha sortit ha recorregut_____________metres.