Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

overzicht van orbitalen

overzicht orbitalen

De orbitalen van de verschillende subniveaus hebben verschillende vormen.
  • Er is 1 mogelijke s-orbitaal
  • Er zijn 3 mogelijke p-orbitalen
  • Er zijn 5 mogelijke d-orbitalen
  • Er zijn 7 mogelijke f-orbitalen
Image

Opvullen van niveaus

Bij het opvullen van de niveaus mogen we nu niet meer denken aan enkel bolvormige schillen, maar moeten we rekening houden met vormen van deze orbitalen. In volgend applet bouwen we een atoom op door een na een subniveaus op te vullen. Vink een na een de aanvinkvakjes aan en bouw de orbitalen op rond de atoomkern.
  • Het eerste niveau wordt opgevuld met de bolvormige 1s-orbitaal
  • Het tweede niveau wordt opgevuld met de bolvormige 2s-orbitaal
  • Het derde niveau wordt opgevuld met de drie oriëntaties van de haltervormige 2p-orbitaal
  • Het vierde niveau wordt opgevuld met de bolvormige 3s-orbitaal
En zo zouden we kunnen verdergaan, niveau per niveau. Je merkt dat we helemaal niet meer te maken hebben met concentrische bollen, maar met door elkaar lopende, steeds complexer wordende orbitalen.