Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Interval numèric: Practica

Aquesta aplicació va ser dissenyada per ajudar els conjunts de solucions de gràfics (amb les desigualtats o sistemes de desigualtats lineals) que estan escrites en notació d'intervals. Passos a fer:
  1. Ajusteu el control lliscant "SELECCIONA símbol representació.." segons indica l'interval.
  2. Moure un (o més) dels punts per sobre de la línia numèrica de nombres, de manera que la representació gràfica coincideixi amb el conjunt de valors escrits en notació d'intervals inicial.
Un cop fet això correctament, veureu un gran cartell que diu "!! CORRECTE !!" Practica amb tants exemples com et sigui necessari per tal de dominar aquest concepte! Prem el botó "Exercici nou" per resoldre un altre interval.
Traducció al català de Tim Brzezinski