Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Putanje planeta/ Path of the planets

1. Konstruirana je kružnica c polumjera 1 sa središtem u ishodištu koordinatnog sustava, a zatim još jedna kružnica d polumjera 2 koncentrična prvoj kružnici. 2. Na kružnici d proizvoljno je odabrana točka D. 3. Konstruirana je nova kružnica polumjera 0.5 sa središtem u točki D, te označen njezin proizvoljan polumjer DE. 4. Uključi trag točke E i pokreni animaciju. 5. Promatraj krivulju koja nastaje. 6. Uočavaš li neke pravilnosti u njezinoj putanji? Trace point E and start the animation. Which curve appears? Right click on the point: Trace on. Left bottom corner: hit play!