Mala škola GeoGebre - grafički prikaz proporcionalnosti 1

Kako u GeoGebri riješiti zadatak: Auto troši 4 litre goriva na 50 km. - Napravi tablicu litara i kilometara - Nacrtaj grafički prikaz. - Procjeni koliko kilometara može proći s 15 l goriva. - Grafički točno odredi i očitaj koliko kilometara može proći s 15 l goriva.

Kratke upute

Toolbar Image - upišite tekst zadatka Pogled --> Tablice Popunite tablicu Označite podatke --> desni klik --> izradi --> lista točaka Točke ne vidite jer morate podesiti grafički prikaz i koordinatne osi Toolbar Image. Podesite grafički prikaz. Desni klik na grafički prikaz. Nacrtajte pravac. Na pravac dodajte Toolbar Imagetočku i prikažite vrijednost te točke kako bi mogli očitati i procijeniti vrijednosti. Nacrtajte točku (15,0) pa okomicu da dobijete točnu vrijednost. Sjecište od a, b Pravac kroz G okomit na b Sjecište od c, yOs Uljepšajte malo, sakrijte pravce, nacrtajte dužine, dodajte boje  ;)

Video upute