Multiplikation av en vektor med ett tal

Introduktion

Säg att äpplet väger dubbelt så mycket. Vad händer då med tyngdkraften? Vi multiplicerar vektorn med talet 2. Vektorns storlek blir då dubbelt så stor. Riktningen är densamma.

Undersök - vad gäller allmänt?

Du ska nu få undersöka i appleten nedan vad som händer när du multiplicerar en vektor med ett tal k.

För vilka värden på k så har vektorn samma riktning som vektorn ?

För vilka värden på k så har vektorn motsatt riktning som vektorn ?

Vilken slutsats kan du dra om storleken på vektorn ?