Гүүгэл анги
GeoGebraГеоГебра анги

Гурвалжны биссектрис

Гурвалжны биссектрис гэж юу бэ?[/b] [b]Зөвлөмж: Шалгах цонхуудыг ашиглан өөрт хэрэгцээт мэдээллээ аваарай. Гурвалжин тус бүрийн оройн цэгийг хөдөлгөж биссектрисийн өөрчлөлтийг харна уу?