Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Równanie różniczkowe: krzywa całkowa i pole kierunków

Zmieniając parametry a, b ustawiamy pole (niebieskie strzałki), wzdłuż którego układają się krzywe całkowe (rozwiązania równania ogólnego). Ustalając warunek poczatkowy x0, y0 wytyczamy całkę szczególną (czerwona linia).