Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Invloed van een getal k op de grafiek: f(x)+k

Instructie

Verplaats de schuifknop om de waarde voor k te wijzigen en onderzoek wat het effect is op de grafiek. bekijk het voor een eerstegraadsfunctie, maar vink zeker ook eens een andere functie aan.

Invloed van een getal k op de grafiek: f(x)+k

VRAAG 1

Hoe verkrijg je de grafiek van f(x) = x² + 4 ?

Vink alles aan wat van toepassing is
 • A
 • B
 • C
 • D
Controleer mijn antwoord (3)

VRAAG 2

Hoe verkrijg je de grafiek van f(x) = x² - 2 ?

Vink alles aan wat van toepassing is
 • A
 • B
 • C
 • D
Controleer mijn antwoord (3)

VRAAG 3

Hoe verkrijg je de grafiek van f(x) = x²+ k als k een strikt positief getal is?

Vink alles aan wat van toepassing is
 • A
 • B
 • C
 • D
Controleer mijn antwoord (3)

VRAAG 4

Hoe verkrijg je de grafiek van f(x) = x²+ k als k een strikt negatief getal is?

Vink alles aan wat van toepassing is
 • A
 • B
 • C
 • D
Controleer mijn antwoord (3)

VRAAG 5

De grafiek van de functie g(x) = f(x) + k ontstaat door een verschuiving van de grafiek van de functie f naar boven/beneden. De grafiek verschuift volgende vector met beginpunt (0, 0) en eindpunt ...

Vink alles aan wat van toepassing is
 • A
 • B
 • C
 • D
Controleer mijn antwoord (3)
Image

VRAAG 6

Geef het functievoorschrift van de grafiek die je hierboven ziet.