Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Konstruktion af ln(x)

Den naturlige logaritmefunktion ln(x) er defineret som den omvendte funktion til . En række egenskaber ved ln(x) er dermed kendt, fordi det er egenskaberne fra , som er ''vendt om''. Sæt kryds i ''Vis grafen for '' og træk i det orange punkt A. Hvordan bestemmer man koordinaterne til punktet B, som ligger på grafen for ln(x)? Koordinatsættene for A og B er vist til højre. ''Tegn'' grafen for ln(x) ved at trække i det orange punkt A. Hvad er definitions- og værdimængden for ? Hvad er definitions- og værdimængden for ln(x)?