Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Narančasti zadatak

Narančasti zadatak

Automobil se giba brzinom 4 m/s dvije sekunde, počinje ubrzavati te nakon 8 sekundi ubrzavanja njegova se brzina poveća na 20 m/s. Nakon toga se giba jednoliko tom brzinom 15 s. Ponovno počinje ubrzavati i za 10 s ubrzavanja brzina dostigne 40 m/s. Nacrtajte v-t dijagram tog gibanja. Izračunajte ubrzavanja za pojedina vremenska razdoblja.

Narančasti zadatak

1.

U periodu od 2 s do 10 s akceleracija je:

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)

2.

U periodu od 10 s do 25 s akceleracija je:

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)

3.

U periodu od 25 s do 35 s akceleracija je:

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)