Vježbalica: Linearna funkcija

Linearna funkcija zadana je svojim grafom u koordinatnom sustavu. Na temelju grafa odredite traženi argument, vrijednost ili nultočku te funkcije. Svaki točan odgovor nosi 10 bodova, a pogrešan oduzima 5 bodova. Pokušajte osvojiti 150 bodova u što manje pokušaja! Možete se koristiti pomoći (sve dok ne osvojite više od 50 bodova).