Vázaný průmět kvádru

Autor:
voza
Promítání je určeno volbou průmětny (rovina IJK) a středem promítání (bod S) vzhledem k souřadným osám x, y, z. Zobrazen kvádr a jeho průmět, příp. průměty osového kříže a úběžníky, detailní konstrukce průmětu obecného bodu.
K zobrazení různých objektů slouží několik přepínačů (uvedena přednastavená hodnota): h=1 kvádr h'=1 průmět kvádru p=1 promítací paprsky o=0 průmět osového kříže u=0 úběžníky a úběžnice r=0 kontrolní bod a jeho průmět k=0 průmětna obecně Volné objekty jsou S, I, J, (K); A, B_1, C_1; (R)