interieur - vierkanten kufisch schrift

Onderwerp:
Meetkunde
Image
Op de onderzijde van de bogen boven de nissen staat een band met afwisselend grote en kleine vierkanten. Op de grote vierkanten lees je binnenin tweemaal de naam Mohammed en langs de rand viermaal de tekst al hamdu lilahi (God zij geprezen). Op de kleine vierkanten lees je viermaal de naam Mohammed. Je kunt in kufisch schrift de naam Mohammed dus zowel binnen een langgerekte kader schrijven als één-, twee- of viermaal binnen een vierkant.
Image