Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Identitats trigonomètriques

Autor:
parrebola

Jugant a un joc de taula, es llancen 3 daus. En una de les tirades, els daus queden tal com es mostra a la figura:

Jugant a un joc de taula, es llancen 3 daus. En una de les tirades, els daus queden tal com es mostra a la figura:

Fixa't en la imatge i respon a les següents qüestions:

Fixa't en la imatge i respon a les següents qüestions:

Quin tipus de triangle és?

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
Comprova la meva reposta (3)

Justifica la resposta anterior:

Quina relació se satisfa entre els costats d'aquest tipus de triangles? En altres paraules, quina relació entre els costats d'un triangle d'aquest tipus ens permet esbrinar la mida d'un tercer costat si coneixem la mida dels dos primers? (Anomena-la i expressa-la en funció de x, y, 1)

Ara ens fixem en l'angle alfa. Respon a les següents qüestions:

Ara ens fixem en l'angle alfa. Respon a les següents qüestions:
Les mesures que es mostren estan en centímetres.

Expressa en funció de , i .

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
Comprova la meva reposta (3)

Expressa en funció de , i .

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
Comprova la meva reposta (3)

Expressa en funció de , i .

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
Comprova la meva reposta (3)
Comprova si .

Expressa en funció d' .

Expressa en funció d' .

Recollint tota la informació