ขนาดของเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากสองมิติ และสามมิติ

ขนาดของเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากสองมิติ