Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

GeoGebra Commando's

Commando's

Je kunt commando's typen in de Invoerbalk. Ze worden gevolgd door vierkante of ronde haakjes, waarin je de nodige parameters typt. Voorbeeld: Het commando Veelhoek(A, B, C) (ofwel Veelhoek[A, B, C]) creëert een veelhoek met als hoekpunten de punten A, B en C. Tip: Meer informatie over een commando vind je via de knop  Help  waarmee je de GeoGebra Handleiding opent.

Opgaven

Verken de Lijncommando's
  1. Typ Rechte(A, B) in de Invoerbalk en Enter om een rechte te creëren door de punten A en B.
  2. Zoek uit hoe je een rechte creëert die evenwijdig loopt met de rechte a door het punt C.
Verken de Cirkelcommando's
  1. Creëer een cirkel met middelpunt A en straal 2.
  2. Creëer een cirkel met middelpunt B door het punt C.
  3. Creëer een cirkel door de punten A, B en C.

Probeer het zelf...

Automatische aanvulling van commando's

Na het typen van twee letters in de Invoerbalk probeert GeoGebra het commando aan te vullen en toont het tussen haakjes de nodige parameters.
  • Wanneer GeoGebra het gewenste commando toont, klik op Enter om de muisanwijzer in de haakjes te plaatsen.
  • Wanneer het gesuggereerde commando niet het gewenste commando is, typ verder tot de suggestie wel de juiste is.
Opmerking: Wanneer je een commando selecteert, wordt meteen de eerste parameter geselecteerd. Je kunt hem vervangen door je invoer. Typ een komma of klik op de pijltoets om de volgende parameter te selecteren.