Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Aproximació a l'heptàgon regular inscrit en un cercle

Presentació de la construcció aproximada de l'heptàgon regular on es comprova la falta de regularitat. Vegeu el post http://gaussianos.com/construir-un-heptagono-regular-con-regla-y-compas/ Es poden moure els punts de color verd.
Fer un estudi alternatiu de la falta de regularitat mitjançant tècniques trigonomètriques.