1.2 Còniques

Les còniques com a seccions d'un con amb un pla

Resum de Còniqes

Aplicacions de la paràbola

Tasca 1

Feu el resum de còniques omplint aquest document