Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Combinació lineal de vectors: coordenades

Ja coneixes aquesta animació: ara es mostren les coordenades del vector d, resultant de la C.L. dels vectors u i v. A partir del que has après en els dos apartats anteriors, i del que pots comprovar en aquesta animació, és fàcil veure com es calculen les coordenades del vector d: