Gdje postaviti autobusnu postaju?

Glavna cesta proteže se duž osi x. Gdje bi na toj cesti trebalo postaviti autobusnu postaju kako bi bila jednako udaljena od obiju kuća? Kuće se nalaze na koordinatama i . Pomičite točku T pa potražite rješenje. Kako biste zadatak riješili algebarskom metodom?
  • Položaj točaka A i B možete mijenjati pa si postaviti sličan zadatak, primjerice: Gdje bi na osi x trebalo postaviti autobusnu postajuda bude jednako udaljena od kuća na koordinatama i ?
  • Zadatak možete riješiti i geometrijski raspoloživim alatima alatne trake.