Altres funcions racionals II

La primera funció representa la funció racional mentre que la segona, la funció . Posa el mateix valor de k i de a en les dues funcions i varia el valor de b de la segona. Què observes? Què creus que fa el paràmetre b de la segona funció si la comparem amb la primera?