Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Platónova věta

Průsečíky protějších stran šestiúhelníku kuželosečce vepsaného jsou tři body ležící na jedné přímce (tzv. Pascalově přímce) a obráceně, leží-li průsečíky protějších stran šestiúhelníku na jedné přímce, pak tento šestiúhelník je vepsán kuželosečce.