Trikovi i kratice za ugodan rad s Geogebrom

Dobro je zapamtiti (Šalabahter)

Unos:
 • Velika i mala slova: X nije jednako x.
 • Razmak može predstavljati simbol za množenje: ax u y = ax + b se interpretira kao nova, još nedefinirana veličina. Umjesto ax, koristite y = a x + b ili y = a*x + b.
 • Koristite strelice za  gore i dolje za pregledavanje prethodnih unosa u traci za unos. 
 • Želite li kursor premjestiti u traku za unos pritisnite  Enter.
 • F3 će definiciju odabranog objekta kopirati u traku za unos za jednostavniju redefiniciju. 
 • Pomoć u vezi unosa možete pronaći pod malim upitnikom, desno od trake za unos.
Klizači:
 • Koristite Strelice za kontrolu klizača, brojeva i točaka. 
 • Postavite korak povećanja za klizač u Svojstvima objekta.
 • Koristite Shift+Strelica  za fino podešavanje s 1/10 koraka. 
 • Koristite Ctrl+Strelica za skokove 10x veće od koraka povećanja.
 • Koristite Alt+Strelica  za stvarno velike skokove, 100x veće od koraka povećanja.
Točke, liste, i naredbe:
 • Točke se unose unutar zagrada: (3,5), (4.7,3.52), (a,f(a))…
 • x(A) i y(A) vraća x- and y-koordinate točke A.
 • Liste se pišu unutar vitičastih zagrada: data = {A,B,C,D,E}.
 • Naredbe imaju uglate zagrade i počinju velikim slovom: Sjecište[f,g] ali i obične su zagrade dozvoljene: Sjecište(f,g).
Alt tipka:
 • Alt+a daje , Alt+b daje , itd. Alt+o  daje simbol za stupanj 360°.
 • Alt+i daje imaginarnu jedinicu i, Alt+p daje , i Alt+e daje e = 2,718…
 • Alt+2, Alt+3… daje cjelobrojne potencije. Koristite ^2.5 za ostale potencije.
 • Indeksi se upisuju podcrtavanjem: S_1 = .
 • Ostale simbole možete naći pod alfa znakom s desne strane trake za unos.
Grafički prikaz:
 • Osi imaju nazive xOs i yOs.
 • x(P) i y(P) daje koordinate točke P.
 • Ctrl+Povuci za zum osi i Povuci pozadinu za pomicanje.
 • Escape deselektira odabrane objekte i aktivira alat za pomicanje (strelicu).
Objekti:
 • Preimenujte objekte odmah nakon izrade tako što ćete početi pisati njihovo ime.
 • Dvostrukim klikom na objekt možete objekt redefinirati.
 • Povucite iz Algebarskog u Grafički prozor kako bi izradili tekst.
 • Prikažite ili sakrijte objekt klikom na Pokaži objekt u Agebarskom prozoru.
Razno:
 • Ctrl+F će obrisati tragove objekata.
 • F9 preračunava (ponovo generira) slučajno generirane brojeve.
 • Ctrl+Shift+S otvara tablicu. Ctrl+Shift+2 otvara Grafički prozor 2.
 • Pogled>Tipkovnica daje virtualnu tipkovnicu na zaslonu koja olakšava rad na tabletima i pametnim pločama
Koristite se priručnikom za korisnike, uputama i forumima na mreži. Linkovi su u Izborniku za pomoć.