Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Tasca 3_4 ORTOCENTRE

Les altures d’un triangle són les rectes perpendiculars a cada costat i que passen pel vèrtex oposat. S'anomena ortocentre el punt on es creuen les tres altures d'un triangle.
Mou el punt C i observa com varia la posició de l'ortocentre.

L'Ortocentre es troba sempre a l'interior del triangle?

Marqueu on calgui
  • A
  • B
Comprova la meva reposta (3)

Com es posiciona l'ortocentre en un triangle rectangle?

Com es posiciona l'ortocentre en un triangle acutangle?

Com es posiciona l'ortocentre en un triangle obtusangle?