El tangram

Quan vau construir el tangram més gran, alguns de vosaltres vau decidir sumar 3cm a cada costat i altres vau decidir multplicar per 1.75 les diferents mides dels costats de les peces. Activa i desactiva les caselles sota el tangram original i experimenta el que passa quan sumes o multipliques.
Quins canvis observes en cada cas quan canvies el valor del punt lliscant? Què es conserva en cada cas?