VJEŽBALICA 3. Visine trokuta

Uvježbaj visine trokuta. IZAZOV: Pokušaj osvojiti 100 bodova u 10 zadataka! Svaki točno riješen zadatak nosi 10 bodova, a krivo riješen oduzima 5 bodova.
Odgovor se prihvaća i provjerava pritiskom na tipku Enter. PAZI na upis velikih i malih slova. Možeš povlačiti oznake (u slučaju da ne vidiš pročitati ime točke).
Aplet je dio e-udžbenika "Kut i trokut" https://www.geogebratube.org/student/b272303