Довжина кола. Число π

ЗАВДАННЯ За допомогою динамічної моделі дослідіть залежність довжини кола від діаметра. (За допомогою повзунка користувач може змінювати радіус кола. У відповідності до цього будуть змінюватись значення діаметра та довжини кола.)
Алгоритм виконання дослідження • Запишіть чому дорівнює діаметр кола, представленого на моделі, та довжина кола, що йому відповідає. • Збільшіть в 2 рази діаметр та запишіть значення діаметру і довжини кола. • У скільки разів збільшилась довжина кола? • Збільшіть в 3 рази діаметр, порівняно з початковим значенням і знов запишіть значення діаметру і довжини кола. • У скільки разів збільшилась довжина кола цього разу? Яке припущення можна зробити? • Перевірте припущення. Збільшіть в 4 рази діаметр, порівняно з початковим значенням. У скільки разів збільшилась довжина кола? • Запишіть значення діаметру і довжини кола для даного випадку. • Знайдіть відношення довжини кола до його діаметра в кожному випадку. • Порівняйте отримані числа. Який можна зробити висновок?