Enhedscirkelen og trigonometriske funktioner - illustrer

Illustrationen viser en enhedscirkel i samme koordinatsystem som sin(x) og cos(x) Der er markeret et punkt A som kan styres ved træk i skydelinjen
Punkterne på sin(x) og cos(x) påstår de er koblet til punktet A. Hvis det er korrekt, hvordan skal det forstås?