Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Fitxer Q1-03

Altura : Anomenem altures d'un triangle als segments perpendiculars que van des d'un vèrtex del triangle fins al seu costat oposat. Ortocentre: Punt d'intersecció de les altures d'un triangle. A partir del triangle ABC que apareix tot seguit, feu:
  • Trieu l'eina "Perpendicular" i feu la perpendicular al costat AB que passa pel punt C. Fixa't que aquesta recta conté l'altura respecte a la base AB.
    • Fes el mateix amb els altres costats del triangle. [list]
    • Mira la definició que hem fet de l'ortocentre, amb l'eina "Intersecció" crea un punt a l'ortocentre.