Coliniaritatea a 3 puncte - Problemă

Subiect:
Vectori
Se consideră triunghiul ABC și și astfel încât . Fie M și N mijloacele segmentelor [EF] și, respectiv, [BC]. Arată că punctele A, M, N sunt coliniare.

Cum rezolvăm problema?

Punctele A, M, N coliniare dacă vectorii și sunt coliniari. Exprimă în funcție de și . Exprimă în funcție de și . Ce ai obținut? Sunt cei 2 vectori ( și ) coliniari?