Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Rechthoek met gegeven oppervlakte

een rechthoek construeren

In GeoGebra komt het maatgetal van een veelhoek in het algebra venstre overeen met zijn opperlvakte. Dit kan je gebruiken in een oefening waarin je de hoekpunten met verslepen om een rechthoek te tekenen met gegeven oppervlakte. Je kunt een rechthoek tekenen met vrije punten, maar je kunt ook een rechthoek construeren die na verslepen van hoekpunten steeds een rechthoek blijft.

Versleep de punten zodat de rechthoek een gegeven oppervlakte krijgt

Zie in volgend applet hoe je twee punten zo kunt verlepen dat je de oppervlakte van een rechthoek bepaalt. Volg het stappenplan en probeer het zelf.

Stappenplan

Tip: Selecteer in de instellingen van het tekenvenster in de tabs xAs en yAs de optie Alleen positief zodat enkel de positieve delen van x- en y-as getoond worden.
1Typ het commando Schudden(4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24) en definieer lijst l1.
2Typ het commando opl=l1(1) en definieer het getal opl.
3Toolbar ImageSelecteer de knop Punt en klik op de oorsprong om het punt A te creëren. Opmerking: je kunt ook volgend commando gebruiken: A = (0, 0).
4Toolbar ImageSelecteer de knop Punt en klik op het positieve deel van de x-as en creëer een nieuw punt. Hernoem het AA.
5Toolbar ImageSelecteer de knop Halfrechte, klik op A en AA en creëer de halfrechte f.
6Toolbar ImageSelecteer de knop Punt, klik op de halfrechte en creëer het punt B. Versleep het naar de positie (1, 0).
7Typ het commando D = Punt(Halfrechte(A, (0,3))) En creëer het punt D. Dit commando heeft een gelijkaardig resultaat als de vorige drie stappen: Het creëert een punt op een halfrechte, maar met het voordeel dat je achteraf geen hulpobjecten moet verbergen. Versleep D naar de positie (0, 1).
8Typ het commando C = (x(B), y(D)) en creëer het punt C.
9Toolbar ImageSelecteer de knop Veelhoek en klik achtereenvolgens op de punten A, B, C, D en opnieuw op A en creëer veelhoek1. Je bereikt hetzelfde met het commando Veelhoek(A, B, C, D). Bepaal de dynamische kleuren van de veelhoek.
10Toolbar ImageSelecteer de knop Tekst en creëer de dynamische tekst met de opgave. Selecteer veelhoek1 in de lijst met objecten.
11Toolbar ImageSelecteer de knop Actieknop invoegen en creëer een actieknop met label nieuwe opgave en scripting commando's UpdateConstructie() SetValue(B,(1,0)) SetValue(D,(0,1))

Probeer het zelf...