Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Conceptes previs

Un pla és una superfície plana il·limitada en qualsevol direcció. Una recta no té extrems. És il·limitada en cada sentit. Una semirecta és limitada per un extrem. Un segment és un tros de recta limitat pels dos extrem.