Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

B8. El teorema de Varignon

Un teorema amb paral·lelograms El teorema de Varignon (1654-1722) diu: Els quatre punts mitjans dels quatre costats d’un quadrilàter són els vèrtexs d’un paral·lelogram. És molt fàcil verificar-lo amb GeoGebra amb els següents comandaments: 1r. Escriviu el comandament E=PuntMitjà( a ). 2n. Escriviu el comandament F=PuntMitjà( b ). 3r. Escriviu el comandament G=PuntMitjà( c ). 4t. Escriviu el comandament H=PuntMitjà( d ). 5é. Escriviu el comandament P = Polígon( E , F , G , H ). Activeu la ferramenta "Mou" Toolbar Image i desplaceu els vèrtexs "A", "B", "C" i "D", verificareu que no importa la irregularitat del quadrilàter roig, el nou quadrilàter sempre serà paral·lelogram. Les dues fletxes semicirculars situades en la part superior dreta de la finestra gràfica permeten reinicialitzar l’activitat. Si l’activitat està correcta tindreu 10 punts de forma automàtica.